REKRUTACJA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

Od 01.03.2024 r.(piątek) od godz. 12.00 do 15.03.2024 r.(piątek) do godz. 16.00 złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. DOTYCZY NOWYCH DZIECI STARTUJĄCYCH W REKRUTACJI