Rada Rodziców w PPP12 na rok szkolny 2023/2024:

Pani Justyna Wondołowska – przewodnicząca
Pani Anna Maria Cox – zastępca przewodniczącej
Pani Agnieszka Kranich – skarbnik

Kontakt do Rady Rodziców: za pośrednictwem aplikacji LIVEKID

Roczna składka na RR wynosi ……… zł prosimy wpłacać do skarbników Rad Oddziałowych.

RADY ODDZIAŁOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

GRUPA TYGRYSKI

Przewodnicząca: Agnieszka Kranich

Zastępca: Jana Miedvedieva

Skarbnik: Paulina Derebecka

Rada Rodziców PPP12: Agnieszka Kranich

GRUPA ZAJĄCZKI

Przewodnicząca: Justyna Wondołowska

Zastępca: Iga Kowalska

Skarbnik: Natalia Rogulska

Rada Rodziców PPP12: Justyna Wondołowska

GRUPA ŻYRAFKI

Przewodnicząca: Izabela Andrych-Brzezińska

Zastępca: Aleksandra Bania

Skarbnik: Izabela Andrych-Brzezińska

Rada Rodziców PPP12: Anna Maria Cox