Placówka oferuje:

Dla dzieci:

 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bogato wyposażonych salach przedszkolnych prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • miłą i serdeczna atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację,
 • wsparcie każdego w trudnych sytuacjach,
 • spacery i wycieczki do różnych ciekawych miejsc w najbliższej okolicy,
 • zajęcia w ogrodzie i na placu zabaw,
 • udział w uroczystościach przedszkolnych i konkursach,
 • spotkania z ciekawymi osobami (np.: policjant, stomatolog, strażak),
 • udział w warsztatach tematycznych, organizację balu karnawałowego, organizację mikołajek, dnia dziecka,
 • wsparcie ze strony psychologa i logopedy.

Dla rodziców:

 • wspieranie działań wychowawczych,
 • fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin pobytu,
 • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach lub trudnościach i zachowaniu dziecka,
 • udział w spotkaniach i zajęciach otwartych prezentujących postępy dziecka,
 • komunikację w oparciu o narzędzia elektroniczne.

Opłaty: obowiązują według przepisów dotyczących przedszkola publicznego:

5 godzin bezpłatnie, każda dodatkowa godzina 1,30 zł + opłaty za wyżywienie (wg aktualnej stawki usługi cateringu)