ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Nieobecności zgłaszamy do godz. 14.00 dzień wcześniej, poprzez zalogowanie na platformie LIVEKID i zaznaczenie NIEOBECNOŚCI DZIECKA w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel.: 532 – 805 – 236 w treści podając: Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, oraz dni w których dziecko będzie nieobecne np.: Jan Kowalski, GR 2, 02-04.09.2023